Regulamin STRONY INTERNETOWEJ

1.ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa w złożeniu zamówienia u producenta.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej LuksusowePeruki.pl.

2. Strona nie zbiera danych osobowych, nie przyjmuje zamówień, reklamacji, ani nie pośredniczy w wysyłce i przyjęciu towaru, zatem nie reguluje ona polityki RODO.

3. Strona udostępnia dane teleadresowe sprzedającego:

Luksusowe Włosy by Hakan Demirkiran

ul. Bolesława Czerwińskiego 6/207

E-mail: luksusowe.peruki@gmail.com

NIP: 6431766827 REGON: 363955315

4. Strona pośrednicząca nie otrzymała żadnego pełnomocnictwa do występowania za lub w imieniu producenta/przedsiębiorcy.

2. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.
2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych cookies (dalej: pliki cookies). Wyłączenie plików cookies uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.